Al Kuwait Street, Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates,Dubai,United Arab Emirates